พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ บอกว่า วันนี้ เวลาคร่าวๆ 14.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในสถานภาพที่สั่งงานดูแลด้านความแข็งแรง จะเป็นประธานในการรวมตัวสำนักงานด้านความมั่นคง เพื่อพิจารณาและขอความเห็นแนวทางการใช้งบประมาณด้านการขยาย

          ที่ที่ประกอบการผู้ตรวจการแผ่นดิน ระยะนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน พร้อมกับด้วย น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางเข้ายื่นประเด็นต่อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยแนวคิด ไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตีความหมาย เรื่องที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ให้อิทธิพลกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ดำเนินการแทนในการออกใบอนุมัติจัดสรรคลื่นความถี่ ตามพระราชบัญญัติจัดแบ่งคลื่นความถี่ มาตรา 40 ซึ่งมองว่า พระราชบัญญัติจัดสรรคลื่นความถี่ มาตรา 40 นั้น มีปัญหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และมาตรา 305 (1) โดย นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 305 (1) นั้น ได้บอกให้ กทค. นั้น เป็นคณะกรรมการเฉพาะด้าน ที่มีภาระหน้าที่เฉพาะบังคับการดูแลรักษาโทรคมนาคมเท่านั้นibcหรือเป็นผู้กำกับคอยดูแลภายหลังที่ทาง กสทช. ออกใบอนุญาตไปแล้ว ซึ่งคิดว่า ทาง กทค.นั้น ไม่มีอำนาจในการออกเอกสารสิทธิ์ และน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ เวลาประมาณ 14.00 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งที่กำกับดูแลรักษาด้านความเสถียร จะเป็นประธานในการหารือหน่วยงานด้านความมั่นคง สำหรับวิเคราะห์และประชุมหลักการการใช้งบประมาณด้านการปรับปรุง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,900 ล้านบาท และงบด้านความมั่นคง 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งขอคำแนะนำในภาพรวมibcbetกับ กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รวมถึง สภาความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องด้วยบูรณาการการทำงาน และนำผลการรวมกันไปขอคำแนะนำในศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนแผนการและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) ในเร็วๆวันนี้Credit : sbobet asia